میانگین وضعیت کیفی هوای نصف جهان از 24 ساعت گذشته تا امروز در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، میانگین وضعیت کیفی هوای نصف جهان در ایستگاه های مراقبت دائم و بر حسب شاخص آلودگی هوا و اعلام مرکز پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان، امروز عدد 57 (AQI) و نزدیک به پاک را نشان می دهد.

غلظت آلاینده ها در ایستگاه میدان احمدآباد 48 بزرگراه خرازی 45 ، چهارباغ خواجو 65، خیابان استانداری 55 و خیابان پروین 70 (AQI) رسیده است.

 هوای سالم

همچنین وضعیت کیفی هوا در شاهین شهر 61، مبارکه 72 و نجف آباد 59 نیز سالم گزارش شده است.

براساس شاخص کیفی هوا، این شاخص از 0 تا 50 هوای پاک،51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس،151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.