معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: هرمزگان خشک‌ترین استان کشور در سال جاری است.

به گزارش خبرگزاری موج، ابوالقاسم حسین پور اظهار داشت: هرمزگان با ۸۲ درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته، شرایط حادتری نسبت به سایر استان‌ها دارد.

وی افزود: کاهش بارش‌ها در سطح حوزه آبخیز سد‌های استان بیش از ۹۰ درصد است که این آمار در برخی از ایستگاه‌ها کاهش ۹۶ درصدی هم نشان می‌دهد.

این مقام مسئول ابراز داشت: ایستگاه آبخیزداری معرف و زوجی دهگین رودان در سال آبی (زراعی) مهر ۱۳۹۶ تا پایان فروردین ۱۳۹۷، یازده و دو دهم میلیمتر بارش دریافت کرده که در مقایسه با بارندگی مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹۶ درصد کاهش داشته است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با اشاره به اینکه این استان هفت هزار و ۴۵۱ سازه آبخیزداری با ظرفیت آبگیری سالانه ۴۰۰ میلیون مترمکعب دارد گفت: هم اکنون کمتر از ۱۵ درصد از این سازه‌ها ذخیره آب دارند.

حسین پور افزود: آب این سازه‌ها و سد‌ها برای تقویت منابع آب شرب روستایی و دام‌ها و تغذیه چاه‌ها، قنوات و چشمه‌ها برای پایداری تولید کشاورزی و توسعه روستایی استفاده می‌شود.