مدیرجهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت: با همکاری جهاد کشاورزی حاجی آباد هزار راس دام سبک اصلاح نژاد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی عباسپور اظهار داشت: برای اصلاح نژاد این دام‌ها ۸ میلیون تومان با همکاری دامداران هزینه شده است.

مهدی عباسپور افزود: هدف از اجرای این طرح را افزایش تولید گوشت قرمز، شیر و چندقلو زایی دام‌ها اعلام کرد.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت: مرحله دوم اصلاح نژاد دام‌ها از ابتدای پاییز آغاز می‌شود.

حاجی آباد ۵۰۰ هزار راس دام دارد.