فرماندار صومعه سرا بر لزوم جلوگیری از نفوذ افراد سودجو و منفعت طلب غیر بومی وغیر ساکن جهت درخواست تسهیلات اجرای طرح بوم گردی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، علی فتح اللهی  از تاکید استاندار گیلان و دیگر مسئولین بر اجرای طرح بوم گردی در روستاها سخن گفت و افزود: برای استفاده هرچه بهتر از تسهیلات ارزان قیمتی که دولت در جهت اشتغال روستایی و توسعه گردشگری در قالب طرح های بوم گردی  در اختیار گذاشته باید تلاش کنیم.

جلوگیری از نفوذ افراد سودجو در استفاده از  تسهیلات اجرای طرح بوم گردی

وی بر لزوم جلوگیری از نفوذ افراد سودجو و منفعت طلب غیر بومی وغیر ساکن جهت درخواست این تسهیلات تاکید و تصریح کرد؛ تسهیلات ارزان قیمت دولتی بر اساس ضوابط فقط به طرح ها و زمینهایی تعلق می گیرد که دارای کاربری مسکونی هستند.

فرماندار صومعه سرا این ظرفیت ایجاد شده را از طرف دولت در طول سالهای اخیر بی سابقه دانست و بیان کرد: هدف ما جلوگیری از مهاجرت و ایجاد اشتغال، درآمد و رونق صنعت گردشگری است.

جلسه طرح بوم گردی

ترغیب روستاییان برای مشارکت در طرح بوم گردی

در این جلسه موضوعاتی نظیر؛ ترغیب روستاییان برای مشارکت در طرح بوم گردی، معرفی افراد واجد شرایط جهت اخذ تسهیلات ارزان قیمت بوم گردی و لزوم پیگیری و نظارت مستقیم ادارات مربوطه جهت اجرای کامل طرح ها و مخالف با درخواست تسهیلات متقاضیان غیر بومی و غیر ساکن مطرح شد.