ششمین پیوند موفقیت امیز کبد در بیمارستان رازی رشت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان و نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با راه اندازی واحد پیوند در بیمارستان رازی، ششمین پیوند موفقیت آمیز کبد شمال کشور به همت اساتید و تیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رشت به انجام رسید.

نخستین عمل موفقیت آمیز پیوند کبد در شمال کشور، خرداد ماه سال 96 در گیلان  انجام شد.