معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: ازاول سال 97 تا کنون برای 685 رقبه از رقبات استان به مساحت بیش از 7 میلیون متر مربع و ارزشی بالغ بر 100 میلیارد تومان سند مالکیت اخذ شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین محمود نصر اصفهانی اظهار داشت: با هدف تثبیت مالکیت موقوفات واجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش از ابتدای سال 97 تاکنون برای 685 رقبه از رقبات استان سند مالکیت اخذ شده است.

وی افزود: مساحت این رقبات 7 میلیون و 988 هزار و 597 متر مربع است و براساس برآوردهای انجام شده توسط کارشناسان ارزش این رقبات بالغ بر 100 میلیارد تومان است.

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: این رقبات در شهرستان های تیران و کرون، خور و بیابانک، نایین، کاشان، ناحیه یک شهرستان اصفهان، آران و بیدگل و اردستان واقع شده اند.

حجت الاسلام و المسلمین محمود نصراصفهانی اضافه کرد: کاربری این رقبات نیز شامل؛ کشاورزی، مسکونی، تجاری، خدماتی  است که براساس وقف نامه هایی که از این موقوفات موجود است عواید حاصل از این رقبات در راستای برنامه های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی هزینه می شوند.

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: براساس ابلاغ سازمان اوقاف و امور خیریه تا پایان سال جاری باید برای 5000 رقبه از رقبات استان اصفهان سند مالکیت اخذ شود که این موضوع برای تثبیت مالکیت موقوفات و همچنین ایجاد درآمد پایدار برای موقوفات جهت اجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش آنان بسیار مهم و ضروری است.