معاون نظارت بر بهره برداری آب و فاضلاب هرمزگان از شناسایی مشترکان پرمصرف خانگی و غیرخانگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، علا امیریان نژاد از شناسایی مشترکان پرمصرف خانگی و غیرخانگی در راستای آغاز مدیریت مصرف با نصب ابزار کاهنده خبر داد.

وی گفت: در راستای گذر از تنش کم آبی استان با شناسایی مشترکان پر مصرف و نصب تجهیزات کاهنده مصرف (پکیج) در منازل مسکونی، اماکن عمومی و آموزشی، میزان مصارف در این بخش‌ها کنترل می‌شود.

وی افزود: در این طرح که در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف انجام می‌شود، تعداد ۴ هزارو۲۰۰  پکیج کاهنده مصرف (شامل؛ پرلاتور رزوه بیرون، پرلاتور رزوه داخل و سردوش کاهنده) برای مشترکین با مصرف بیشتر از ۲۰ مترمکعب (بالای الگوی مصرف) در نظر گرفته شده است.

معاون نظارت بر بهره برداری آب و فاضلاب هرمزگان گفت: استفاده از این کاهنده‌ها در منازل مسکونی باعث کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب می‌شود.