با حکم وزیر کشور، احمد مرادپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان شد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، وزیر کشور در حکمی، احمد مرادپور را به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، به پیشنهاد استاندار لرستان و تایید معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور، وزیر کشور با انتصاب احمد مرادپور به عنوان معاونت عمرانی استانداری لرستان موافقت کرد.

این در حالی است که مرادپور، پیشتر به عنوان مشاور امور عمرانی استاندار لرستان انجام وظیفه می‌کرد.

احمد مرادپور

خبرگزاری موج، این انتصاب را به احمد مرادپور و مجموعه استانداری لرستان تبریک می‌گوید.