رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: بعد از ۱۸ سال روز به روز از اختیارات شوراها کاسته شده و شوراها محدودتر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، بتول گندمی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: در قانون ظرفیتی ایجاد شده که بر مبنای آن باید همه امورات شهر به مردم واگذار شود با این وجود در قالب آن نظام شورایی باید بتواند با تمرکز زدایی به عنوان نهادها و پارلمان‌های محلی منتخب مردم شهرها را اداره کنند این ظرفیت تا سال 77 بلااستفاده  مانده بود که اجرا شد.

وی ادامه داد : در سال 77 با این اتفاق هیجان و استقبال زیادی از نظام شورایی صورت گرفت به گونه‌ای که در آن سال 200 هزار نفر توانستند با رای مردم شهر و روستا به پروسه اداره شهرها و روستاها وارد شوند.

گندمی خاطرنشان کرد: با احیای نظام شورایی گام‌های خوبی هم برداشته شده و امروز با گذشت 5 دوره از نظام شورایی شاهد تحول چشمگیر سطح خدمات و بهداشت در روستاها و همچنین شهرها هستیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر با اشاره به انتظار مردم از نظام شورایی تصریح کرد: با این وجود مردم رونق ساخت و ساز را مطالبه می‌کنند و در حوزه بیکاری توقعاتی دارند اما شوراها در این زمینه‌ قانونا وظیفه‌ای ندارند با این وجود مردم انتظار دارند که نظام شورایی متولی همه امورات شهر باشد.

وی ادامه ادامه داد: متاسفانه امروز شاهد هستیم که بعد از 18 سال روز به روز از اختیارات شوراها کاسته می‌شود و شوراها محدودتر می‌شوند که این برخلاف رویکرد اولیه شکل‌گیری نظام شورایی است.

گندمی بیان کرد: نظام شورایی باید به سمتی حرکت کند که شهرها را از حالت اداره متمرکز کشور خارج کند اما امروز شاهد این مهم نیستیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر هر شهر باید بسته به موقعیت خود اداره شود به عنوان مثال در شهر مشهد ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌تواند به اقتصاد و درآمد شهری کمک کند اما وقتی دولت به صورت متمرکز دستورالعمل‌ها را تعیین می‌کند و اختیارات ما روز به روز کمتر می‌شود، شوراها در درآمدها دچار مشکل می‌شوند و از طرفی نمی‌توانیم برنامه‌ای را تدوین کنیم و به اختصاص اعتبارات دولتی خوش‌بین باشیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: با این وجود نظام شورایی با یک چالش جدی مواجه است لذا گر قرار است امورات متمرکز شود نظام شورایی باید برداشته شود و برگردیم به همان قبل و دولت شهرها را اداره کند و اگر در مقابل قرار است نمایندگان مردم در شوراها شهر را اداره کنند نباید هر روز با لوایح و طرح‌های مختلف اختیارات شوراها را کم کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نظام شورایی از حالت شورای شهرداری هم خارج شده است، عنوان کرد: متاسفانه امروز نمی‌توانیم وضع درآمد برای شهر داشته باشیم چرا که هم قانون‌گذار ما را محدوه می‌کند و دستگاه‌های مختلف می‌توانند به تصمیمات شوراها ورود پیدا کند.

گندمی گفت: شوراها تصیماتی را برای شهر می‌گیرند و در این میان شاید اندک شهروندانی به یک اتفاق نظرنرسند در این صورت شهروند می‌تواند در یک فرآیند خاص تصمیم یک شورای شهر را که در واقع نمایندگی اکثریت مردم را دارد، باطل کند..