معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: از سال گذشته تا کنون 753 فرصت شغلی جدید در صنعت گردشگری استان اصفهان ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حمید امینی با اشاره به ایجاد 753 فرصت شغلی جدید اظهار داشت: تا پایان فروردین ماه سالجاری سی وچهار پروژه  گردشگری مورد تصویب قرار گرفته است.

وی افزود:  با تشکیل سی و چهار پروژه گردشگری در مناطق روستایی و عشایری در کارگروه اشتغال استان 89 فرصت شغلی ایجاد گردیده است.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: ازمجموع دویست هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال فراگیر برای رشته های مختلف در سراسر کشور، مبلغ شانزده هزار میلیارد ریال سهم استان اصفهان شده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج