مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در سال گذشته 812 هکتار از اراضی کرمانشاه رفع تداخل گردیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، کولانی با اعلام خبر رفع تداخل 812 هکتار از اراضی کرمانشاه، افزود: رفع تداخل اراضی کرمانشاه در راستای اجرای ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام‌شده است.

 اراضی کرمانشاه

مدیر امور اراضی کرمانشاه خاطرنشان ساخت: در رفع تداخل اراضی کرمانشاه در سال گذشته 24224 هکتار اراضی تثبیت‌شده ملی و 26160 هکتار اراضی تثبیت‌شده غیر ملی در تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات مشخص‌شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تعداد پلاک‌های مطروحه در سال 1396 به تعداد 61 پلاک به کمیسیون رفع تداخل استان واردشده تصریح کرد: مساحت این پلاک‌های دارای تداخل 50385 هکتار بوده که 25037 هکتار در اراضی ملی و 25347 هکتار اراضی غیر ملی محسوب می‌شدند.

کولانی بابیان اینکه اقدامات زیادی در خصوص رفع تداخل اراضی استان کرمانشاه در سال 96 انجام‌شده، گفت: در این سال 47 کارگروه در شهرستان‌ها تشکیل‌شده و 128 پلاک موردبررسی قرار گرفتند که از این تعداد 67 پلاک دارای نقشه تجمیعی بودند که به کمسیون استانی فرستاده شد.

وی افزود: در راستای رفع تداخل اراضی استان همچنین تعداد 24 جلسه استانی برگزارشده و تعداد پلاک‌های شش‌دانگ مستثنیات که در کمیسیون استان تعیین تکلیف و مختومه شده 61 پلاک به مساحت 13549 هکتار است.

گفتنی است در سال 95 نیز تعداد 33 پلاک در کمیسیون رفع تداخل اراضی کرمانشاه موردبررسی قرار گرفت که در این بررسی 969 هکتار رفع تداخل شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج