در راستای همکاری های مشترک دو کشور ایران و آلمان به ویژه آموزش و تولید نانهای حجیم و نیمه حجیم در حوزه صنایع غذائی، گروه تخصصی آلمانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان بازدید نمود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رییس مرکز شهید رجایی اصفهان گفت:گروه 3 نفری آلمانی از شهر اشتوکارت آلمان از سازمان ملی مهارت دولتی به عنوان متولی آموزش های دولتی و تربیت نیروهای ماهر برای کارفرماها و سازمانها در خصوص اجرای تفاهم نامه و برگزاری دوره های آموزشی و تولید نان های حجیم و نیمه حجیم به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 احمدرضا منتظری هدف ازاین نشست را ارتقاء سطح دانش مربیان، تبادل اطلاعات دوطرفه، استعدادیابی، توانمندسازی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد برای علاقه مندان در حوزه تولید نانهای حجیم و غیرحجیم با مشارکت بخش غیردولتی مستقر در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رجایی و شرکت آلمانی بیان نمود.

وی افزود: در 6 ماهه  دوم سال جاری دوره های آموزشی تخصصی 3 تا 18 ماهه با پیشرفته ترین تجهیزات تکنولوژی در حوزه تولید نانهای حجیم و غیرحجیم با مشارکت گروه آلمانی شهر اشتوکارت و دپارتمان صنایع غذایی 1001 برگزار می گردد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج