کیفیت هوای اصفهان برای گروههای حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، میانگین شاخص کیفی هوای شهر اصفهان در ایستگاه های مراقبت دائم بر حسب شاخص آلودگی هوا و طبق اعلام مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان از 24 ساعت گذشته تاکنون عدد 113(AQI) را نشان می دهد.

بر این اساس غلظت آلاینده ها در ایستگاه میدان احمد آباد 123، خیابان دانشگاه 118، خیابان پروین 96، خیابان استانداری 118، چهارباغ خواجو 118 و بزرگراه خرازی 106 (AQI) اعلام شده است.

هوای ناسالم

همچنین کیفیت هوا در خمینی شهر 110، شاهین شهر 118، مبارکه 109، سگزی 128 و نجف آباد 111 (AQI) گزارش شده است.

بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس،151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج