مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ازبرگزاری 40 درصد از دوره های آموزشی سال 96 در حوزهHSE خبر داد.

به گزارش خبرگزاری  موج از اصفهان، سید مصطفی علوی گفت :سال گذشته نزدیک به 40 درصد از آموزش هایی که در شرکت  گاز استان اصفهان انجام شده در حوزه HSE بوده است.

 وی افزود: امورHSE  وپدافند غیر عامل شرکت گاز فعالیت خود را در 4 بخش اصلی شامل؛ بهداشت، ایمنی، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیرت بحران و3 بخش فرعی شامل؛ آموزش، مدیریت انرژی و کربن و مسئولیت های اجتماعی متمرکز و مدیریت می کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان استقرار سامانه نشت یابی، پیاده سازی مدیریت پسماند، بهینه سازی هیترها، مدیریت تراز گاز،  تعویض تجهیزات پر مصرف، نصب کاهنده صدا در ایستگاه ها، استفاده از انرژی خورشیدی ، برگزاری مانور در سطوح  مختلف، ارزیابی HSE مناقصه گران و طب کار نیروهای رسمی و پیمانی را از مهمترین اقدامات کلیدی سال 96 در حوزه انرژی و HSE عنوان کرد.

گفتنی است؛ شرکت گاز استان اصفهان با اخذ گواهینامه (HSE-MS ) در سال ۱۳۸۸ و استقرار سیستم مدیریت انرژی مطابق با استاندارد بین المللی ISO 50001 در سال ۱۳۹2 در زمره نخستین شرکت های دارنده این  نوع گواهینامه ها قرار گرفته است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج