یاور محمدی گفت: اگر برنامه‌ریزی اصولی و مدونی برای آموزش‌های مهارتی داشته باشیم، می‌توان آمار بیکاری کرمانشاه را کاهش داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای کرمانشاه، وجود معضل بزرگ بیکاری در سطح استان و کشور را فاجعه‌بار عنوان کرد و افزود: فنی و حرفه‌ای برای بازو قرار گرفتن در مسیر رفع معضل بیکاری نیاز به نگاه اجتماعی دارد و این رویکرد در کشور وجود دارد و می‌بایست در کرمانشاه نیز نهادینه گردد.

یاور محمدی با اشاره به آمار بالای بیکاری استان کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به آموزش‌های مهارتی می‌توان آمار بیکاری را در استان پایین آورد به شرط آنکه این نگاه بصورت عملی در سایر ارگان های دیگر نیز وجود داشته باشد.

محمدی خواستار استفاده از ظرفیت‌های نمایندگان استان برای توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کرمانشاه شد و خاطرنشان ساخت: با توجه به ظرفیت‌های بسیار بالای بخش خصوصی در حوزه آموزش‌های مهارتی، باید این بخش بیش از پیش تقویت شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای کرمانشاه بر ضرورت ورود خیرین به بخش توسعه آموزش‌های مهارتی با حضور فعال بخش خصوصی در مسیر رفع ریشه ای معضل بیکاری کرمانشاه تاکید کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج