مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از برگزاری مانور بزرگ سازگاری با کم آبی هم زمان در 56 شهر و300 روستا استان اصفهان خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، هاشم امینی با اشاره به برگزاری مانور بزرگ سازگاری با کم آبی  هم زمان در 56 شهر و 300 روستا تحت آبرسانی اصفهان بزرگ گفت:این روزها باید با رویکرد پذیرش شرایط موجود برنامه های خود را  تدوین کنیم تغییر شرایط آب و هوایی کشور امری غیر قابل انکار است که دراین میان بخش فلات مرکزی بسیار تحت تغییر اقلیم قرار گرفت.

وی افزود: با برگزاری مانور بزرگ سازگاری با کم آبی حدود 70 نفر از اعضای اکیپ مروجین سازگاری با کم آبی  با توزیع بروشورهای حاوی مطالب مصرف بهینه آب و نیز و توضیح  پیرامون استفاده از  ابزار کاهنده مصرف مردم را ترغیب به درست مصرف کردن آب می کنند.

ارتباط چهره به چهره روشی موثر در ترویج مصرف بهینه آب

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان ارتباط چهره به چهره با مردم را بسیار موثر در ترویج مصرف بهینه آب برشمرد و تصریح کرد: به منظور این که بتوانیم مردم را بهتر آگاه به بحران آب در استان نماییم دکتر پدرام متخصص روان شناسی بالینی مباحثی در خصوص چگونگی رفتار صحیح با مردم به منظور تشویق آنها به مصرف درست آب برای  اعضای اکیپ مروجین سازگاری باکم آبی عنوان کرد .زیرا معتقدیم ارتباط چهره به چهره در حالی موثر واقع می شود که بتوانیم ارتباط درست برقرار کنیم.

مانورکم ابی

هاشم امینی با بیان اینکه اعضای اکیپ مروجین سازگاری با کم آبی با در اختیار داشتن تجهیزات کم مصرف مانند پرلاتور که نوعی سرشیر کاهنده مصرف است اعلام کرد:شرکت آبفا استان اصفهان برای اینکه بهتر بتوانند مردم را راهنمایی کنند که چگونه آب را درست مصرف کنند یک نمونه از تجهیزات کم مصرف را در اختیار دارند که با ارائه و توضیح پیرامون کاربرد آن در مصرف بهینه آب که قابلیت صرفه جویی آب حداقل بین 30 تا 40 درصد را به دنبال دارد  را به مردم معرفی می کنند این درحالیست که  این نوع ابزار کاهنده قیمت آن حدود پنج هزار تومان است.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه در شرایطی که استان درگیر بحران بی آبی است مردم باید اطلاع کامل از وضعیت منابع و نیز چگونه مصرف بهینه آب داشته باشند اظهارداشت:در این شرایط بحرانی که دغدغه اول استان و مسئولان  رفع معضل بی آبی است مردم هم باید با در اختیار داشتن اطلاعات از حجم منابع آبی وهمچنین راهکارهای مصرف بهینه آب مسئولان را در گذر بحران یارکنند این در حالیست که هم اکنون بیش از 70 درصد وقت وانرژی استاندار صرف معضل بی آبی در استان شده است پس در چنین شرایط مردم باید با مدیریت مصرف شان بتانند بر تبعات ناشی از خشکسالی غلبه کنند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج