مدیر عامل پروژه بیمارستان خیر ساز ساعی از پیشرفت 40 درصدی بیمارستان ۳۱۰ تخت خوابی خیر ساز ساعی در خمینی شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رضا جورکش در جمع اصحاب رسانه گفت: بیمارستان خیر ساز ساعی از نظر فیزیکی ۴۰ درصد و از نظر ریالی ۳۵ درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: مجموعه بیمارستانی خیرساز ساعی با ۳۰هزار مترمربع و مقاوم دربرابر ۸ ریشتر زلزله طراحی شده است.

جورکش بیان کرد: برآورد اولیه کل هزینه پروژه  بیمارستان ساعی حدود ۶۰ میلیارد تومان می باشد که تا کنون مردم خیر خمینی شهر ۲۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی کرده اند.

مدیر عامل پروژه بیمارستان خیر ساز ساعی گفت: بیمارستان ساعی از لحاظ کیفیت و تجهیزات ساختمانی به گفته مسئولین دانشگاه علوم پزشکی جزء سه بیمارستان دولتی استان و ۱۵ بیمارستان برتر دولتی کشور می باشد.

مهندس ناظر پروژه بیمارستان ساعی  نیز دراین نشست خبری گفت: ۳۰ هزار مترسفت کاری و هفت هشتم نماسازی این بیمارستان به پایان رسیده است، ضمن اینکه این بیمارستان نه تنها برای مردم خمینی شهر بلکه برای همه مردم است و در واقع بیمارستانی بین المللی است.

بیمارستان ساعی

طالبی تصریح کرد: بیمارستان خیر ساز ۳۱۰ تخت خوابی ساعی به منظور جبران کاستی موجود در بخش بهداشت و درمان خیمینی شهر در ۹ سقف بنا شده است.

وی افزود:  سقف آخربیمارستان خیر ساز ساعی به عنوان پایگاه بالگرد اورژانش طراحی و ساخته شده است.

طالبی اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته حدود ۳ سال آینده بیمارستان خیر ساز ساعی تکمیل و افتتاح می گردد.

مهندس ناظر پروژه بیمارستان ساعی  گفت: تا کنون بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان برای ساخت پروژه بیمارستان ساعی اهدا و  در حال حاضر ۳۵ میلیارد تومان دیگر نیز احتیاج داریم.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج