روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ازافزایش آمار متوفیات مسمومیت با گاز منوکسید کربن در اصفهان در مقایسه با سال 95 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، 67نفر در سال گذشته در استان اصفهان بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن فوت کردند که این آمار در مقایسه با سال 95 افزایش یافته است.

آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان با تشخیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در سال گذشته 67 نفر شامل 14 زن و 53 مرد بود که نسبت به سال قبل آن 10 نفر افزایش یافته است.

به گزارش موج، در سال 95 پنجاه و هفت نفر شامل 11 زن و 46 مرد بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان اصفهان جان خود را از دست دادند.

مسمومیت با گاز منوکسیدکربن

در اسفند سال 1396، هشت نفر شامل چهار زن و چهار مرد  بدلیل مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان باختند که نسبت به اسفند سال قبل آن، 9 نفر کاهش داشته است.

همچنین در سال 1396 آمار فوت شدگان ناشی از سوختگی 178 نفر (73 زن و 105 مرد) بود که نسبت به سال 1395( 177 نفر شامل 72 زن و 105 مرد) افزایش داشته است.

در اسفند ماه سال 1396، دوازده نفر شامل سه زن و 9 مرد  بدلیل سوختگی جان خود را از دست دادند که نسبت به اسفند سال قبل آن افزایش داشته است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج