مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان از کاهش17 درصدی ورودی آب به تصفیه خانه بابا شیخ علی به عنوان تنها منبع آب آشامیدنی اصفهان بزرگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، هاشم امینی با اشاره به کاهش17 درصدی ورودی آب به تصفیه خانه بابا شیخ علی گفت: از 214 چاهی که کمک کننده به این تصفیه خانه، 124 چاه فعال می باشد.

وی افزود: میزان آبدهی در سال گذشته 9 و نیم مترمکعب بر ثانیه بود که هم اکنون 8 و دو دهم مترمکعب برثانیه رسیده است.

مدیر عامل شرکت اب و فاضلاب

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان گفت: 10 چاه فلمن  با ظرفیت 3 هزار و 360 لیتر در ثانیه آبدهی برای استان اصفهان وجود  داشت که به طور کامل از مدار خارج شده است.

به گزارش موج، ظرفیت یک میلیون و 450 مترمکعبی آب ذخیره شده زاینده رود به 155 میلیون مترمکعب رسیده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج