سه متخلف شکار و صید در زیستگاه های شهرستان فریدونشهر اصفهان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، به نقل از دفتر نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان فریدونشهر،طی گشت وکنترل محیط بانان اداره حفاظت شهرستان فریدونشهر، یک گروه سه نفره از متخلفان شکار وصید غیر مجاز شناسایی و دستگیر شدند.

از این متخلفان شکار  تعداد ۱۵ کبک شکار شده به همراه یک قبضه سلاح ساچمه زنی تک تیر کشف وجهت سیر مراحل قانونی صورت جلسه وبه دادگستری شهرستان معرفی شد.

گفتنی است؛ شهرستان  فریدونشهر یکی از بهترین محل تخم گذاری و زاد آوری انواع پرندگان است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج