شهردار کرمانشاه گفت: تسهیل در فرایند صدور پروانه ساخت باعث کاهش ساخت‌وساز غیرمجاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، آرش رضایی از کاهش ساخت‌وساز غیرمجاز با تسهیل در فرایند صدور پروانه خبر داد و افزود: با کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید در توسعه و پویایی شهر بخصوص زیبایی کالبدی آن در کنار ایمنی شهروندان گام برداریم.

شهردار کرمانشاه در نشست مدیران فنی شهرسازی مناطق هشتگانه شهرداری گفت: با برنامه‌ریزی مناسب به دنبال برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستیم. از طرف دیگر با تسهیل در فرایند صدور پروانه به دنبال کاهش تمایل شهروندان به ساخت‌وساز غیرمجاز خواهیم بود.

 رضایی با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر بین حوزه‌های مربوط به شهرسازی، تصریح کرد:تسهیل در فرایند صدور پروانه در کنار فرهنگ‌سازی در این زمینه می‌تواند در کاهش ساخت‌وساز غیرمجاز تأثیر بسزایی داشته و باعث تشویق بیشتر شهروندان در همکاری با مجموعه مدیریت شهری باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج