مدیرآموزش وپرورش شهرستان میناب ازبرگزاری چهارمین همایش استانی علمی پژوهشی ازنگاه معلم در شهرستان میناب خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ غلامرضا سالاری‌ میری گفت: چهارمین همایش استانی علمی پژوهشی ازنگاه معلم با رویکردی پژوهش مدارانه برگزار خواهد شد.

وی افزود: این همایش ﺭﻭﻳﻜﺮﺩی ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺪاﺭاﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺐ ﺩﺭسی و ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ در کشور و بخصوص استان هرمزگان است.

مدیرآموزش وپرورش شهرستان میناب اظهار داشت: این همایش در ﺑﺨﺶهای ﺗﺤﻠﻴﻞ محتوای ﻛﺘﺐ ﺩﺭسی اﺑﺘﺪایی و ﻣﺘﻮﺳﻂﻪ، ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭﺣﻮﺯﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ، ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺁﺯاﺩ و ﺑﺨﺶ اﻗﺪاﻡ ﭘﮋﻭهی برگزار می شود.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﺴﺘﻴﻮاﻝ علمی ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭسمی ﺑﺮﮔﺰاﺭ میﮔﺮﺩﺩ، سالاری تصریح کرد: ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ و اﻗﺪاﻡ ﭘﮋﻭهی‌ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪ علمی ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻛﺸﻮﺭی ﺳﻴﻮﻳﻠﻴﻜﺎ و ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡ ﻣﺤﺘﻮای ملی ﻧﻤﺎﻳﻪ و ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

وی در پایان به استناد تفاهم نامه با پایگاه ملی سیویلیکا اشاره کرد وگفت: کلیه مقالات و اقدام پژوهی های پذیرش شده همایش در این پایگاه و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه سازی خواهد شد .

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج