مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت:کیفیت وسلامت آب شرب اصفهان تغییر نکرده است وآب آشامیدنی عاری از هرگونه آلودگی میکروبی و مطابق با شاخص های استاندارد آب شرب در اختیار مردم قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، هاشم امینی با ابراز اطمینان از اعمال نظارت دقیق برکیفیت آب شرب و بهره گیری از آزمایشگاه های معتبر و مجهز شرکت آبفا و شبکه بهداشت استان ، از مردم اصفهان درخواست نمود به هیچ وجه نگران سلامتی و کیفیت آب شرب نباشند.

وی با اشاره به منابع جایگزین برای تامین آب شرب مردم  دراصفهان گفت: درست است به دلیل کاهش بی سابقه حجم ذخیره سد زاینده رود برای تامین آب شرب پایدار مردم در صدد منابع جایگزین هستیم اما این امر دلیل بر کاهش کیفیت و سلامت آب شرب در اصفهان نمی باشد.

وی افزود: مراکز ذی صلاح منابع آب شرب  اصفهان همه روزه مورد بازرسی و آزمایش های میکروبی و شیمیایی قرار می گیرند.

خط قرمز وزارت نیرو کیفیت آب شرب است

امینی اعلام کرد: همه روزه نظارت مستمر از سوی مسئولان امر در شرکت آب وفاضلاب و مراکز بهداشت استان بر کیفیت آب شرب استان انجام می گیرد و به رغم کاهش حجم ذخیره سد زاینده رود و شناسایی وایجاد منابع جایگزین، نظارت کیفی بر منابع آب شرب جدی تر دنبال می شود؛ زیرا خط قرمز وزارت نیرو و به تبع آن شرکت آبفا استان اصفهان کیفیت آب شرب است.

مدیر آبفا

وی با تایید کیفیت آب شرب شهرها و روستاهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ افزود: در حال حاضر  56 شهر و300 روستا در استان اصفهان تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند که با کاهش حجم ذخیره سد زاینده رود برای تامین آب شرب جمعیتی بالغ بر چهار میلیون نفر چاره ای جز استفاده از منابع جایگزین مانند چاه ها نیست ؛ اما  این اطمینان به مردم استان داده می شود که آب شربی که در اختیار آنها قرار می گیرد عاری از هر گونه آلودگی میکروبی و مطابق با شاخص های استانداردآب شرب تعریف شده از سوی مراکز ذی صلاح می باشد.

مدیرعامل  شرکت آبفا استان اصفهان تغییر مزه آب را طبیعی خواند و تصریح کرد: مسلم است که طعم  و مزه آبی که از چاه ها تامین می شود تفاوت ناچیزی با طعم آب طرح  داشته باشد و این امر ناشی از ذائقه افراد است و مربوط به کیفیت آب نمی باشد زیرا شرکت آبفا استان اصفهان در هر شرایطی آب شرب با کیفیت مطلوب را دراختیار مردم قرار می دهد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج