معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان ازکاهش 7 درصدی مصرف آب ذوب آهن اصفهان با وجود افزایش قابل توجه تولید در سال 96 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، افضلی  با اشاره به افزایش تولید در شرکت ذوب آهن گفت: مصرف آب خام در ذوب آهن در سال 96 در حدود 26/6 (متر مکعب به ازای یک تن فولاد خام) بوده که نسبت به سال قبل حدود 7 درصدکاهش داشته است.

وی از کاهش مصارف انرژی در سال گذشته خبر داد و گفت : در راستای استفاده حداکثری از گازهای فرایندی  در سال گذشته  95 درصد گازهای فرایندی تولید شده مصرف و جایگزین مصرف گاز طبیعی گردیده است که متناسب با آن در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی شده است.

شرکت ذوب اهن اصفهان

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان مصرف آب خام در  شرکت ذوب آهن در سال 96 را در حدود 26/6 (متر مکعب به ازای یک تن فولاد خام) ذکر نمود که نسبت به سال قبل حدود 7 درصدکاهش داشته است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج