مدیر سد زاینده رود اصفهان ازکاهش 74 درصدی میزان ورودی آب سد زاینده رود نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمود چیتیان گفت: میزان ورودی آب سد زاینده رود در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با  74درصد کاهش به 26میلیون متر مکعب در ثانیه رسیده است.

وی میزان ورودی آب سد زاینده رود را درمدت مشابه سال گذشته  100میلیون متر مکعب اعلام کرد وگفت: میزان ورودی تونل کوهرنگ نیز از 30میلیون متر مکعب در سال گذشته  هم اکنون  به 18میلیون متر مکعب در ثانیه رسیده است.

وی از کاهش خروجی سد زاینده رود نیز خبر داد و گفت: خروجی سد زاینده   امسال  از 25به 15 میلیون متر مکعب در ثانیه رسیده  است.

 سد زاینده رود

محمود چیتیان کنترل مصارف آب کشاورزی در بالا دست سد و جلوگیری از پمپاژ آب را از برنامه های استان به منظور کاهش مصرف آب در استان دانست و افزود: تاکنون در مورد جیره بندی آب در استان به توافقی نرسیده ایم.

مدیر سد زاینده رود اصفهان  به جلسه چند روز گذشته شش وزیر در خصوص معضل کاهش آب در سد زاینده رود اشاره کرد و گفت: براین اساس مقرر شد ،میزان برداشت آب شرب استان اصفهان از 10 به 15درصد کاهش یابد. 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج