در راستای اجرای طرح سلامت نوروزی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان، روند خدمت رسانی و عملکرد واحدهای دارو و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی و اورژانس شهر رشت را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، زهرا حصاری  ضمن بازدید از داروخانه ها، انبار تجهیزات پزشکی و بخش های دارویی در مراکز درمانی شهر رشت، نحوه خدمات رسانی دارویی و تجهیزات پزشکی به بیماران و میزان موجودی دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز این مراکز را همزمان با دور دوم تعطیلات نوروزی، بررسی کرد. 

نظارت بر عملکرد داروخانه ها، واحدهای دارو و تجهیزات در مراکز درمانی و فوریت های پزشکی، انبارهای نگهداری دارو، تجهیزات و مواد غذایی، انجام بازید های مشترک با سازمان های ذی ربط به منظور عرضه مناسب مواد غذایی و بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی در کنار کارشناسان بهداشت محیط، نظارت بر عملکرد عطاری ها و مراکز عرضه فرآورده های طبیعی و سنتی، نظارت بر توزیع مناسب دارو، تجهیزات و رفع کمبودها و کاستی ها، اجرای برنامه های آموزشی معرفی بر چسب اصالت کالاهای سلامت محور و نشانگرهای رنگی تغذیه ای برای شهروندان از فعالیت های حایز اهمیت حوزه غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در تعطیلات نوروز است که با حضور مستمر کارکنان این حوزه در این ایام به انجام رسید.

بررسی عملکرد واحد های دارو

در این زمینه، ۱۳۸ داروخانه روزانه و ۴۶داروخانه شبانه روزی در این ایام، پاسخ گوی نیاز دارویی مردم در سطح استان گیلان هستند و شهروندان می توانند اطلاعات مربوط به کمبودهای دارویی، نحوه مصرف، تداخلات و مسمومیت های دارویی را از طریق تماس با سامانه رایگان ۱۹۰ دریافت نمایند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج