مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از بهره برداری اسکله گردشگری خور آذینی در سیریک با حضور معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ حمیدرضا محمدحسینی با اشاره به بهره برداری از اسکله مسافری و گردشگری  در بندرگاه خور آذینی در سیریک، گفت: این اسکله به طول ۲۰ متر، عرض پنج متر و ارتفاع یک متر و ۲۰ سانتی متر ساخته شده و دارای دو عرشه آزاد جهت پهلوگیری شناور‌ها است.

وی در ادامه افزود: بهره برداری از این اسکله موجب ارتقاء ایمنی تردد مسافران و گردشگران دریایی در خور آذینی شده است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان افزود: خور آذینی شهرستان سیریک یکی از جاذبه‌ها و ظرفیت‌های مهم گردشگری دریایی در شرق هرمزگان محسوب می‌شود که با بهره برداری از این اسکله به رونق حضور گردشگران در این منطقه کمک خواهد کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج