مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: اشتغال بیش از 19 هزار نفر و معیشت 100 هزار خوزستانی به توسعه نیشکر وابسته است و موضوعی نیست که دستگاه‌های متولی تامین آب بخواهند براحتی از کنار آن گذر کنند.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، محمود شمیلی اظهار کرد: کاهش ضریب امنیت تولید برای شرکت توسعه نیشکر به عنوان بزرگترین قطب متمرکز کشاورزی – صنعتی کشور، تبعات ناگواری در سطح منطقه‌ای و ملی در پی خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: اشتغال بیش از 19 هزار نفر و وابستگی معیشت 100 هزار خوزستانی به توسعه نیشکر و همچنین تولید محصول استراتژیک شکر، موضوعی نیست که دستگاه‌های متولی تامین آب بخواهند براحتی از کنار آن گذر کرده و آن را با سایر نسق‌داران خرد مقایسه کنند چرا که ضرر و زیان گیاه دایمی و پنج ساله نیشکر به مراتب بیشتر و فراتر از یک گیاه فصلی است و خسارت به آن، ابعاد مختلف کشاورزی و صنعتی به دنبال دارد که توجه و حساسیت بیشتری را در این زمینه می‌طلبد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی یادآور شد: این شرکت در راستای صرفه‌جویی در مصرف آب و توسعه روش‌های بهینه آبیاری، طی نشست‌های فنی و تخصصی گزینه‌های مختلفی را بررسی و معرفی کرده است و امیدوارم با نظارت دستگاه‌های استان ضمن کنترل وضعیت بهره‌برداری از منابع آبی، نظارت و کنترل بیشتری بر پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای صورت پذیرد.

شمیلی عنوان کرد: انتظار است که وزارت جهاد کشاورزی بر اساس ابلاغیه‌‌های خود، سطح زیرکشت زراعت‌های مختلف را کنترل و بخصوص بهره‌برداران غیر مجاز آب را در حوضه‌های مختلف محدود کند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج