معاون اجرایی قوه قضائیه گفت: شهادت را مرگ آگاهانه و اختیاری انسان برای نیل به سرچشمۀ نور و هستی می داند. او شهید را عاشق والا مقامی می داند که با حرکتی ارادی به خاطر هدفی مقدس جان را نثار معشوق می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، صارمی در نشست منطقه ای مسئولان و مشاوران هماهنگی امور ایثارگران قوه قضائیه اعم از حوزه های ستادی و استان های جنوب کشور که به مناسبت بزرگداشت روز شهید برگزار شد، گفت: مولانا شهادت را مرگ آگاهانه و اختیاری انسان برای نیل به سرچشمۀ نور و هستی می داند. او شهید را عاشق والا مقامی می داند که با حرکتی ارادی به خاطر هدفی مقدس جان را نثار معشوق می کند.
 
معاون اجرایی قوه قضائیه با بیان اینکه  معرفت و ایمان در انسان عشق پدید می آورد، گفت: شهادت باعث شجاعت و در نهایت منجر به جانبازی عاشق برای رسیدن به معشوق می گردد. معشوق حقیقی، خود خریدار جان جانبازانی است که در راه وصالش تمام بلاها و مشقات را به جان خریده اند.
 
وی عنوان کرد: به عقیدۀ  من ارزش جانبازی و فدا کردن جان بستگی به ارزش کسی دارد که برایش جان می بازد. میزان قدر و منزلت هر فرد به ویژه عاشق را هم سنگ محبوب و معشوق است.
 
این مقام قضائیی در خصوص جایگاه شهیدان نزد پروردگار، گفت: چون معشوق شهید، ارزشمندترین موجود یعنی خداوند است؛ شهید جایگاه بلند و شریفی دارد.
وی با اشاره به معنای شهید، گفت: شهید واژه ای است به معنای حاضر، شاهد، کشته در راه خدا و دین و شهادت یعنی کشته شدن در راه خدای تعالی، در فرهنگ قرآنی از شهادت با تعبیر«قُتِلُوا فِی سبیلِ اللّهِ» یاد شده و این مرگ را شهادت و کشتگان آن را شهید می نامند.

هر مرگ سرخی شهادت نیست

  وی با اشاره به سخنان حضرت مولان در مورد شهادت، اظهار داشت: شهادت، مرگ سرخ و مقدسی است که انسان آزاده با شناخت کامل آن را در راه عقیده ای مقدس انتخاب می کند. شهادت نزد مولانا ازبین رفتن وجود نیست؛ بلکه به طرف مقصود عالی خود پرواز کردن است. زندگی و مرگ به معنای آمدن از خدا و رفتن به سوی خداست. اما هر رفتنی هر چند خونین باشد، شهادت محسوب نمی شود.
صارمی تصریح کرد: عرفان اسلامی به نوعی با شهادت و مفاهیمی از این قبیل پیوند دیرینه دارد. عرفان با جهاد و حماسه به هم آمیخته است. عارف راستین حتماً اهل حماسه نیز هست و از آن طرف مدافع جنگجو نیز حتماً اهل عرفان خواهد بود؛ چون جنگ کردن برای حفاظت وصیانت از دین بدون عرفان و معنویت امکان پذیر نیست، چنانکه عرفان کامل خدا نیز بدون تولی و تبری ممکن نیست.

عرفان ناب با جنگ و دفاع ناسازگاری ندارد

معاون اجرایی قوه قضائیه گفت: عرفان ناب نه تنها با جنگ و دفاع ناسازگاری ندارد بلکه دفاع و حماسۀ مقدس را لازم دارد. مدعی عرفان اگر بگوید: من اهل جنگ و دفاع نیستم خود را از معروف منزوی کرده نه از دنیا از این رو اگر عارفی سلطه پذیر شد و طغیان سرکشان را امضا کرد عرفان او دکان است نه عرفان، و اگر جنگجویی اهل معرفت نبود، سلحشوری اش تهور است، نه شجاعت و حماسه.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج