احکام 11 نفر از فریب خوردگان جریان ری استارت و گروه های معاند که در مشهد اقدام به آتش زدن در مساجد می کردند، صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، معاون سیاسی-امنیتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از صدور حکم فریب خوردگان جریان گروه های معاند در اغتشاشات مشهد خبر داد.

قاضی حسن حیدری گفت:با انتشار فیلمی از آتش زدن در مسجد 'الغدیر' مشهد، تحقیقات در این باره آغاز شدویک زن 37 و مرد 41 ساله در این رابطه دستگیر شدند.

وی افزود: دادگاه بدوی این زن رابه اتهام عضویت در گروه های معاند نظام به تحمل 5 سال زندان، اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل یک سال زندان، تخریب اموال عمومی 3 سال زندان و به اتهام توهین به مقدسات از طریق آتش زدن در مسجد به تحمل 5 سال زندان محکوم کرد.

معاون سیاسی-امنیتی دادستان عمومی و انقلاب استان گفت: متهم مرد نیز به اتهام معاونت در فعالیت های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل 6 ماه زندان، معاونت در عضویت گروه های معاند نظام به 2 سال زندان، معاونت در توهین به مقدسات از طریق آتش زدن در مسجد به تحمل 2 سال زندان و نگهداری 39 عدد فشنگ به تحمل 6 ماه زندان محکوم شد.

حکم پتک و جلالی ها- نزاع طایفه ای

قاضی حیدری افزود: همچنین در این پرونده زن جوانی که به خاطر عضویت در گروه های معاند نظام و ارسال فیلم و تصاویر به شبکه های ماهواره ای دستگیر شده بود به اتهام عضویت در گروه های معاند نظام به تحمل 5 سال حبس و به دلیل فیلم برداری و ارسال آن به شبکه های ماهواره ای معاند به یک سال زندان محکوم شد.

وی گفت: همچنین یک جوان 26 ساله به دلیل شعارنویسی علیه ارزش های اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

قاضی حیدری افزود : همچنین یک زوج 26 و 21 ساله که اقدام به آتش زدن پرده مسجد امام هادی (ع)مشهد کرده بودند نیز دستگیر شدند که مرد 26 ساله به خاطر عضویت در گروه های معاند به قصد اخلال در امنیت به تحمل 5 سال زندان، توهین به مقدسات از طریق آتش زدن پرده مسجد به تحمل 5 سال زندان، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به یک سال زندان و همسر او نیز به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار فیلم به تحمل یک سال زندان محکوم شد.

وی اضافه کرد: همچنین جوان دیگری که پس از آتش زدن در مسجد امام هادی (ع) در مشهد دستگیر شده و به اتهام توهین به مقدسات از طریق آتش زدن در مسجد به تحمل 5 سال زندان، عضویت در گروه معاند نظام به 5 سال زندان و فعالیت تبلیغی به نفع گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی نیز به تحمل یک سال زندان محکوم شد.

معاون سیاسی-امنیتی دادستان عمومی و انقلاب استان ادامه داد: جوان 38 ساله ای نیز که از طریق تهیه فیلم از عزاداری های نامتعارف و خشن و انتشار آن موجب وهن در عقاید تشیع می شد در مشهد دستگیر و به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

وی تصریح کرد: همچنین 2 جوان 19 و 20 ساله به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه معاند دستگیر و هر یک از آن ها به تحمل 6 سال زندان محکوم شدند.

قاضی حیدری افزود: یک متهم نیزدر دستگیرو به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال زندان و عضویت در گروه معاند به تحمل 5 سال زندان محکوم شد.

وی خاطر نشان کرد: همه آرای صادر شده از سوی دادگاه با اعتراض متهمان، قابل تجدید نظرخواهی در محاکم قضایی است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج