معاون سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با ابراز خرسندی از حضور در جمع معلمان دبستان پسران سما واحد رشت گفت: جمع معلمان زیباترین جمعی است که می شود در آن حضور داشت و این باعث افتخار است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمد نیک پسند گفت: جمع معلمان زیباترین جمعی است که می شود در آن حضور داشت.

معاون سما واحد رشت با بیان اینکه  من خودم را معلم می دانم اظهار کرد: با توجه به نگاه مثبت سازمان سما در مورد مدارس خیلی نگرانی در مورد معلمان حق التدریس نیست و روز به روز وضعیت بهتر خواهد شد.

نیک پسند افزود: باید امیدوار  و مطمئن بود  و اگر کوچکترین کمکی از دستم بر بیاید دریغ نخواهم کرد.

مجموعه سما همه خودشان را از یک خانواده می دانند

نیک پسند با بیان اینکه همه در حال زحمت و سعی و تلاش هستند گفت:  یکایک مجموعه سما همه خودشان را از یک خانواده می دانند و این زیباترین بخش یک مجموعه است.

وی با بیان اینکه یک مجموعه زمانی موفق است که تک تک اعضای آن خوب باشند ادامه داد: اگر یکی از زنجیره ها مشکل داشته باشد کل ان سیستم کار نمی کند و سما نشان داد که کل این سیستم کامل است.

دبستان پسران سما بزرگترین مدرسه غیردولتی استان

معاون سما دانشگاه آزاد اسلامی در جمع معلمان دبستان پسران سما با اشاره به اینکه دبستان پسران سما بزرگترین مدرسه غیردولتی استان است گفت: مدریت مدرسه به این بزرگی و خوبی نشان می دهد همه ی اعضای مدرسه زحمت می کشند و این نشان دهنده این است که همه چی رو روال است.

باید به سمت بهبود مستمر حرکت کنیم

نیک پسند تصریح کرد: باید به سمت بهبود مستمر حرکت کنیم و هر چیز که نیاز به بازنگری دارد اصلاح کنیم.

معاون سما واحد رشت تصمیمات شورایی را بهترین بخش یک کار سیستمی عنوان کرد و افزود: معتقد به حضور نماینده معلمان در جلسات هستیم و اشکالاتی که در سیتسم است باید به سمت بهبود برود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج