معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان از پلمب کارگاه غیر بهداشتی تولید پولکی در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، کمال حیدری بیان داشت: در طرح تشدید بازرسی نوروزی کارگاه تولید پولکی در منزل مسکونی در اصفهان شناسایی و از فعالیت آن جلوگیری شد.

وی افزود: متصدی این کارگاه در پارکینگ منزل خود به صورت غیر بهداشتی پولکی تولید می کرد.

پلمب

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: از این کارگاه غیر بهداشتی صد کیلوگرم پولکی کشف و توقیف و کارگاه پلمب شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج