نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در مورد اجرای برنامه سلامت نوروزی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افزود: سیاستگذاری برای سلامت امنیت غذایی مردم بر عهده وزارت بهداشت است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، منوچهر جمالی در مورد اجرای برنامه سلامت نوروزی گفت:  سیاستگذاری برای سلامت امنیت غذایی مردم بر عهده وزارت بهداشت است.

وی بر ضرورت ارتقای استانداردهای بهداشتی در رستوران ها تاکید کرد و گفت: برای کاهش مسمومیت ها در ایام نوروز فعالیت این مراکز باید به طور مرتب رصد شود همچنین مردم نیز به رستوران هایی که نکات بهداشتی را رعایت نمی کنند اعتماد نکنند البته در صورت ارائه گزارشات مردمی بازرسان به این مکان ها سرکشی و فعالیت آنها را ارزیابی می کنند.

توجه جدی به تامین سلامت و امنیت غذایی شهروندان در ایام نوروز

نماینده مردم رودبار در مجلس دهم، بر لزوم توجه جدی به تامین سلامت و امنیت غذایی شهروندان در ایام نوروز تاکید کرد و ادامه داد: به منظور حفظ سلامت شهروندان و مسافران نوروزی ضروری است بازرسان بهداشت محیط به طور مستمر عملکرد تمامی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی را مورد ارزیابی قرار دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: همچنین صاحبان رستوران ها نیز باید در این رابطه احساس مسئولیت مناسبت داشته باشند زیرا کمترین غفلت و کوتاهی در این مورد بازی با جان و سلامت مردم است.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در مورد اجرای برنامه سلامت نوروزی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افزود: سیاستگذاری برای سلامت امنیت غذایی مردم بر عهده وزارت بهداشت است؛ وزارت بهداشت در ایام نوروز به دلیل افزایش میزان مسافرت ها و استفاده مردم از رستوران ها و اغذیه فروشی ها هر ساله اجرای برنامه سلامت نوروزی را در دستور کار قرار می دهد و از تمامی توان خود برای شناسایی و برخورد با متخلفان استفاده می کنند و در واقع نظارت ها و کنترل در این ایام جدی تری صورت می گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج