غلامرضا لطفعلیان از پیشرفت فیزیکی 50 درصدی پروژه گازرسانی به شهر درب گنبد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان، با بیان اینکه در حال حاضر  طرح گازرسانی به شهر درب گنبد در حال اجراست، افزود: این طرح هم اکنون بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.  

غلامرضا لطفعلیان  گفت : گازرسانی به این شهر اواسط سال جاری آغاز شده و هم اکنون شبکه توزیع شهری رو به اتمام است و اجرای خطوط انتقال و تغذیه و نصب ایستگاههای تقلیل فشار نیز مراحل بعدی کار می باشد که امید می رود با همین سرعت انجام شده و تا پایان سال آینده گاز به شهر درب گنبد برسد.   

لطفعلیان افزود : برای تکمیل طرح گازرسانی به این شهر بیش از 10 کیلومتر شبکه توزیع اجرا و حدود 2 کیلومتر خطوط انتقال و تغذیه نیز اجرا خواهد شد.  

وی خاطرنشان کرد که 2 ایستگاه تقلیل فشار گاز نصب خواهد شد و 419 انشعاب نیز در تکمیل طرح گازرسانی این شهرستان در نظر گرفته شده است.  

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، گفت: هزینه پیش بینی شده برای گازرسانی به شهر درب گنبد بیش از 30 میلیارد ریال است که از منابع داخلی وزارت نفت تامین می شود.  

لطفعلیان افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی این شهر ، گازرسانی به این شهر مشکلات خاص خود را داشت به همین دلیل گازرسانی به این شهر مستلزم اجرای خط سراسری ششم بود.

خط سراسری ششم امکان اتصاب درب گنبد به گاز را فراهم کرد

وی، گفت: پیگیری‌های الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت و رومشکان موجب شد سال 1394 مجوز برداشت از خط سراسری ششم که خط صادراتی به کشور عراق است، صادر و سال 95 نیز فاز مطالعه و طراحی گازرسانی به شهر درب گنبد انجام شود. لذا هم اکنون با بهره برداری از خط سراسری ششم، امکان اتصال شهر درب گنبد به گاز فراهم شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج