هرمزگان امسال در حالی رو به اتمام است که تاکنون بارش قابل توجهی نداشته ایم و هرمزگان با کاهش 80 درصدی بارندگی در مقام دوم کشوری قرار گرفت و به مرز بحران آب گذشته و در بدترین سال آبی 50 سال گذشته قرار داریم.

به گزارش خبرگزاری موج، کم آبی مشکلی است که از گذشته های دور با نام استان هرمزگان اجین شده است و از تشنگی این استان بیش از 18 سال می گذرد.

در وضعیت فعلی خشکسالی و بارش کم باران ، چاههای آبشرب دچارکاهش آبدهی و یا شوری و ذخایر سدهای استان با کمبود مواجه است.

بحران اب

سال جاری در حالی رو به اتمام است که تاکنون بارش قابل توجهی نداشته ایم و هرمزگان با کاهش 80 درصدی بارندگی در مقام دوم کشوری قرار گرفت وبه گفته کارشناسان مدیریت منابع آب کشور ما از مرز بحران آب گذشته و در بدترین سال آبی 50 سال گذشته قرار داریم.

در چنین شرایط سختی تمامی اقشار جامعه ضمن آمادگی باید صرفه جویی در مصارف آب شرب ، صنعت و کشاورزی را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند. 

بحران اب

امید است با عنایت خداوند متعال و همکاری جنابعالی جهت اطلاع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی توسط اصحاب رسانه درخصوص ترویج و نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی در بین خانواده ها در رسانه های جمعی ، قدم بزرگی در راستای حفظ منابع آبی استان و گذر از بحران کم آبی برداشته شود.

لذا به پیوست پیامهای تصویری صرفه جویی آب جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی به حضورتان ارسال می گردد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج