مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: در سال گذشته حجم ذخیره منابع آب اصفهان حدود هشت ونیم مترمکعب بوده اما هم اکنون این رقم به زیر دو متر رسیده است ، که بیانگر کاهش 80 درصدی حجم ذخایر منابع آبی در اصفهان است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، هاشم امینی بیان کرد: در سال گذشته  حجم ذخیره منابع آب اصفهان حدود هشت ونیم مترمکعب بوده اما هم اکنون این رقم به زیر دو متر رسیده است ، که بیانگر کاهش  80 درصدی  حجم ذخایر منابع آبی در اصفهان است.

وی مردم را به مصرف صحیح آب در آستانه سال جدید فراخواند و گفت: مردم در آستانه فصل جدید بمنظور بجا آوردن سنت نیکو خانه تکانی بعضا بد مصرف کردن آب را در پیش می گیرند در حالی که حجم ذخایر منابع آبی در اصفهان  نسبت به سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است .

افزایش پیک مصرف آب در آستانه سال جدید

امینی گفت: ما در طول سال دو مرتبه با  افزایش پیک مصرف روبرو هستیم یکی در آستانه سال جدید ،دیگری در فصل تابستان ،بنابراین از مردم می خواهیم بمنظور سازگاری با منابع آب موجود نهایت دقت در روزهای پایانی سال مد نظر گیرند تا ما بتوانیم متناسب با منابع در اختیار آب مورد نیاز آنها را در تمام روزهای سال تامین کنیم.

اب

وی بابیان اینکه هنوز هستند کسانی که بحران کم آبی را جدی نگرفتند و بی محابا آب را بی رویه مصرف می کنند اظهار داشت:بررسی ها حاکی از آن است برخی از مردم در هنگام ترغیب آنها به مصرف صحیح آب می گویند؛  پول آب را می پردازیم  در حالی که باید به این افراد گفت بهای بدمصرفی شما پول نیست که می پردازید ؛عدم دسترسی پایدار بسیاری از مردم به آب است.

امینی با اشاره به رفتار صحیح مصرفی اعلام کرد: بعضی از مردم تلاشی در جهت تغییرر فتار مصرفی ندارند و می خواهند هر چقدر آب مصرف کنند  همچنان آب در اختیار داشته باشند در حالی که متوجه تغییر اقلیم  نیستند و نمی خواهند رفتار خود را سازگار با شرایط تطبیق دهند در صورتی به رغم محدودیت منابع آبی شدید شرکت آبفا حدود هزار تومان برای هر مترمکعب آب هزینه می کند و آن را با قیمت حدود 380 تومان به مشترکین عرضه می کند.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف آب از سوی مردم کاهش 30 درصدی مصرف را رقم می زند تصریح کرد:هم اکنون شرکت آبفا استان اصفهان آب شرب  بیش از 4 میلیون و هفتاد هزارنفر را تامین می کند و اگر این تعداد روزی یک لیتر در مصرف آب مانند وضو گرفتن ، کاهش زمان استحمام و مواردی از این دست قبیل  صرفه جویی کنند، ما می توانیم بیش از 4 هزار متر مکعب آب را ذخیره کنیم و اینگونه رفتارها می تواند موجب غلبه بر چالشهای ناشی از کمبود آب بشود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج