هوای نصف جهان پس از حدود 10 روز با یک مرحله نزول کیفی در وضعیت سالم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، میانگین شاخص کیفی هوای نصف جهان در ایستگاه‌های مراقبت دائم در 24 ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز عدد 51 (AQI) را نشان می‌دهد.

غلظت آلاینده ها در ایستگاه میدان احمدآباد 52، خیابان دانشگاه 52،خیابان رودکی 42، خیابان پروین 50، چهار باغ خواجو 54، خیابان استانداری 53 و بزرگراه خرازی 56 (AQI) رسیده است.

 هوای سالم

همچنین وضعیت کیفی هوا در کاشان 52، خمینی شهر 55، مبارکه 39، شاهین شهر 57، سجزی 80 و نجف آباد 60 نیز سالم گزارش شده است.

براساس شاخص کیفی هوا، این شاخص از 0 تا 50 هوای پاک،51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس،151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج