مسوول مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی بسیج سازندگی استان اصفهان گفت:امسال طرح بیابان زدایی در 300 هکتار از زمین های بیابانی کانون بحران فرسایش بادی در شرق و شمال شرق اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محسن دانشور بیان کرد: با اجرای طرح بیابان زدایی به همت جهادگران بسیج سازندگی  200 هکتار از زمین های کانون بحران فرسایش بادی منطقه فساران در شرق اصفهان و 100 هکتار از زمین های بیابانی حبیب آباد برخوار نهال کاری شد.

کاشت حدود 40 هزار اصله نهال در سال 96

محسن دانشور هزینه اجرای این طرح را برای جلوگیری از فرسایش باد 10 میلیارد ریال بیان کرد و افزود: در این بیابان ها حدود 40 هزار اصله نهال های تاغ، قره داغ و آتری پلکس از گیاهان مقاوم به کم آبی کاشته شده و آبیاری این نهال ها ازطریق کانال است.

بیابان زدایی

مسوول مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی بسیج سازندگی استان اصفهان هدف از طرح جنگل کاری را مهار ریزگردها و جلوگیری از فرسایش بادی برشمرد و گفت: پارسال هم با چهار میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه در 450 هکتار از بیابان های سگزی و برخوار با آبیاری پساب نهال های تاغ، قره داغ و گز کاشته شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج