شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برای نخستین بار با تولید بیش از 620هزار تن شکر به رکوردی جدید در تاریخ این شرکت دست یافت .

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، نسیم صادقی گفت: میزان تولید شکر در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی امسال از سطح قابل برداشت بالغ بر  ۶۲ هزار هکتار ٬ به تولید بین 620تا630 هزار تن شکر می رسد و این رکورد در تولید شکر برای نخستین بار است که در  تاریخ توسعه نیشکر محقق می شود.

شرکت توسعه نیشکر

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در واحدهای هفتگانه شرکت توسعه نیشکر امسال موفق شدیم به ظرفیت اسمی خود که حدود ۱۰ تن شکر در هکتار است، برسیم که این میزان٬رقم قابل توجهی در استانداردهای جهانی تولید شکر از نیشکر  است.

مدیریت مصرف آب در شرکت توسعه نیشکر

صادقی در خصوص سیاست های کلی این شرکت گفت: مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از آن، رعایت تمام استانداردها در همه واحدها، نقش جدی در تنظیم بازار قند و شکر در کشور و کنترل و تامین نیاز این بازار، تولید ۳۳ میلیون لیتر الکل و سایر محصولات صنایع جانبی و تلاش برای تعمیق تعاملات اجتماعی، رعایت حداکثری استانداردهای زیست محیطی، و کشاوزی اکولوژیک ، گسترش تحقیقات و همکاری با شرکت های دانش بنیان  در راستای تحقق رویکردهای اقتصاد مقاومتی و در نهایت ایجاد اشتغال پایدار  و تحقق تولید و توسعه اقتصادی و اجتماعی توازن و غنا بخشیدن به رویکردهای کشاورزی اجتماعی و همکاری فنی و تخصصی در حوزه  ایجاد میکروکلیمای محیط زیستی در منطقه از اهم برنامه های شرکت توسعه نیشکر است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج