بمناسبت هفته سلامت مردان برنامه غربالگری سلامت پرسنل مرد اتوبوسرانی اصفهان در طی یک هفته برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با رایزنی و پیگیریهای واحد روابط عمومی مرکز بهداشت شماره یک اصفهان بمناسبت هفته سلامت مردان برنامه غربالگری سلامت پرسنل مرد اتوبوسرانی اصفهان در طی یک هفته برگزار گردید.

در این برنامه که توسط اکیپ متشکل از ۵مراقب سلامت مرد و کارشناسان بهداشت روان و تغذیه انجام شد حدود ۵٠٠نفر مورد ارزیابی و غربالگری بیماریهای غیرواگیر قرار گرفتند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج