نخستین همایش بین المللی حمایت و حاکمیت قانون صبح امروز در مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، نخستین همایش بین المللی حمایت و حاکمیت قانون با حضور بیش از 200 حقوقدان داخلی و خارجیدر مشهد برگزار شد.

 استاندار خراسان رضوی در همایش بین المللی حمایت و حاکمیت قانون با اشاره به جذب 580 میلیون دلارسرمایه گذاری خارجی درنه ماهه امسال در استان گفت: باتوجه به موقعیت راهبردی  خراسان رضوی درحوزه های مختلف وتسهیل  شرایط جذب سرمایه گذار امیدواریم بتوانیم در آینده ای نزدیک رتبه اول کشوری رادراین حوزه بدست آوریم.

علی رضا رشیدیان افزود :هم اکنون خراسان رضوی از نظر تعدادطرح های اقتصادی درکشور پیشتاز است وبایدبا تزریق ایده های نو درابعاد مختلف وتوجه به حقوق تجارت بین الملل  وجذب سرمایه گذار به سمت توسعه اقتصادی حرکت کنیم .

 کنفرانس بین‌المللی حاکمیت قانون

بررسی چالش ها و راهکارهای اجرائی رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

مجتبی زاهدیان، دبیر این همایش گفت : در این همایش که صاحبنظران عرصه های علمی و اجرایی حقوق، سرمایه گذاری، اقتصاد و تجارت حضور دارند چالش ها و راهکارهای اجرائی در رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران  بررسی می شود.

افزایش حمایت های قانونی از توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و افزایش روابط اقتصادی داخلی و خارجی  با هدف افزایش فرصت های اقتصادی، رشد و شکوفایی اقتصادی  از اهداف این همایش است.

خاطر نشان می شود: 200مقاله با موضوعات همایش به دبیرخانه ارائه شده است که 20 مقاله آن به صورت سخنرانی ارائه می شود .

برگزاری چهار کارگاه حقوق بانکی و ضمانت نامه های بانکی، تجارت بین الملل، داوری بین الملل و جرائم اقتصادی با حضور استادان حقوق از مهد حقوق دنیا کشورفرانسه ازدیگر برنامه های این همایش است.

همایش بین المللی "حمایت و حاکمیت قانون" در مشهد در حوزه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری  امروز با حضور بیش از 200 حقوقدان داخلی و  خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد آغاز به کار کرد  و تا فردا ادامه دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج