مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با توجه به کاهش بارندگی‌ها در زمینه صرفه جویی آب در روز‌های آخر سال هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، هاشم امینی گفت: اگر در آخرین روزهای سال شهروندان اصفهانی صرفه جویی 20درصدی نداشته باشند آب منازل مسکونی در بهار و تابستان جیره بندی می شود.

وی آب ذخیره شده در پشت سد زاینده رود را تنها 132میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: در مدت مشابه پارسال 700میلیون مترمکعب آب پشت سد زاینده رود ذخیره شده بود.

صرفه جویی مصرف اب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب گفت: در فصل پایانی سال مصرف آب در منازل مسکونی دو برابر می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج