مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان میزان عیدی و پاداش کارگران در سال 1396 را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، علی آشتاب گفت: میزان عیدی و پاداش کارگران در سال 1396، هجده میلیون 598 هزار و 620 ریال است.

وی، ادامه داد: در اجرای ماده واحده مصوب اسفند سال 70 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هریک از کارگران خود نسبت یک سال معادل 60 روز آخرین دستمزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل دستمزد روزانه قانونی تجاوز نماید.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، افزود: تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار مکلفند در پایان سال 96 معادل  60 روز دستمزد ثابت هر یک از کارگران خود (اعم از موقت یا دائم) را به عنوان عیدی و پاداش در وجه آنها کارسازی نمایند مشروط بر انکه مبلغ پرداختی از 27 میلیون 897 هزار و 930ریال معادل سه برابر حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در شورای در سال جاری تجاوز نکند.

علی آشتاب، تاکید کرد: با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال 1396به صورت ماهانه 9 میلیون و 299 هزار 310 ریال تعیین شده است.حداقل عیدی و پاداش در سال جاری 18 میلیون 598 هزار و 620 ریال خواهد بود.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  استان لرستان، اظهار داشت: کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند دستمزد مبنای کارگران ملاک محاسبه عیدی و پاداش خواهد بود.

وی در ادامه افزود: عیدی و پاداش کارگران، که در سال 1396 کمتر از 12 ماه کار کرده‌اند به نسبت ماه‌های کار پرداخت خواهد شد، به طوری که معادل 5 روز مزد ثابت در هر ماه برای کارگرانی که حقوق و دستمزد ثابت ماهیانه آنها معادل و یا کمتر از 13 میلیون و 948 هزار و 965 ریال است و برای کارگرانی که حقوق ثابت ماهیانه آنها بیش از 13 میلیون و 948هزار و 965ریال است این مبلغ 2 میلیون 324 هزار 828 ریال به ازای هر ماه کارکرد است.

عیدی و پاداش کارکنان دستگاه‌های دولتی برابر مصوبه اعلامی دولت

علی آشتاب اضافه کرد: برابر ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب فروردین 74 و نیز دادنامه مورخ 5 دی ماه 90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، میزان عیدی و پاداش پایان سال تمامی کارکنان دستگاه‌های دولتی اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین یا ساعتی و کارگران مشمول قانون کار شاغل در این دستگاه‌ها یکسان و برابر مصوبه اعلامی دولت در پایان هر سال خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج