اهدای اعضای جوان مرگ مغزی خمینی شهری در اصفهان شوق لبخند را برلبان سه بیمار نیازمند عضو نشاند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان گفت: اعضای جوان مرگ مغزی خمینی شهری در اصفهان به سه بیمار نیازمند اهدا شد.

اهدا عضو

مریم خلیفه سلطانی بیان کرد: مسعود مجیری اندانی 30 ساله که در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود و دربیمارستان اشرفی خمینی شهر بستری بود با رضایت خانواده انسان دوستش اعضای این بیمار در بیمارستان الزهرا برداشته شد.

وی افزود: کلیه های این جوان مرگ مغزی در مراکز درمانی آموزشی خورشید و الزهرا به بیماران نیازمند عضو اهدا و کبدش هم برای پیوند به شیراز ارسال شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج