نخستین نشست توجیهی ستاد مرکزی کمیته انتخاب و انتصاب مدیران مدارس لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان؛ با حضور اعضای ستاد مرکزی کمیته انتخاب و انتصاب مدیران مدارس لرستان، نخستین نشست توجیهی این ستاد جهت عملیاتی کردن فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس برگزار شد.

سرپرست معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش لرستان، یکی از اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را مدیریت تغییر از وضع موجود به وضع مطلوب ذکر کرد و گفت: در وضع مطلوب است که انسانهای عالم، فرهیخته، خودباور و خداباور که ضامن ماندگاری یک ملت‌ هستند تربیت شده، و این امر جز با انتخاب و انتصاب مدیران اثربخش و کارآمد محقق نمی‌شود.

نصراله بازگیران افزود: با توجه به نقش مدیران در هدایت و رهبری فعالیت‌های آموزشی و پرورشی که زمینه ساز تحقق اهداف تعلیم و تربیت‌اند، دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران به منظور ارتقای کیفیت در مدارس، به استان‌ها ابلاغ شده و مراحل مقدماتی عملیاتی کردن این فرایند در استان لرستان نیز در حال پیگیری و اجرا است.

اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران مدارس، عین شایسته سالاری است

وی در پایان، نگرش مثبت به دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران را هموار کننده‌ مسیر موفقیت و عین شایسته سالاری عنوان و ابراز امیدواری کرد: این کمیته براساس دستورالعمل و خرد جمعی در حیطه‌ی مدیریتی با نظارت بر نواحی نسبت به انتخاب مدیران شایسته اقدام نماید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج