با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دو دارو ی جدید در اصفهان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اصفهان قطره چشمی لوتپردنولوپتاسیم سیترات با کاربرد هیپوکالمی و درمان سنگ های کلیه ومجاری اداری رونمایی شد.

 قطره چشمی لوتپردنول(با نام تجاری لوترا) با کاربرد رفع حساسیت های چشمی  و التهابات پس از اعمال جراحی چشمی و  پتاسیم سیترات (با نام تجاری آلکانف)با کاربرد هیپوکالمی و درمان سنگ های کلیه ومجاری اداری و اسیدوز توبولار کلیوی رونمایی شد.

وزیر بهداشت

وزیر بهداشت ودرمان در این مراسم با بیان اینکه تولید این داروها  در فرصت زمان کم توانایی های بخش خصوصی را در صنعت تولید دارو نشان می دهد،گفت: باید در تولید دارو و عرصه بیشتر برای بخش خصوصی بازشود.

سیدحسن قاضی زاده هاشمیبا اشاره به اینکه قبلا داروی لوتپردنول فقط از خارج وارد میشد،افزود :

امیدواریم بیمه ها و غذاو دارو این قلم دارو را از لیست واردات خود خارج کنند.

وی افزود: نباید به اسم تولید داخل و دارو با سلامت مردم بازی کرد و باید داروها با کیفیت کامل تولید شود و سازمان غذا ودارو دراین زمینه سخت گیری کرده و اثر بخشی داروهای داخلی وخارجی بررسی و درسبد مردم قرارگیرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج