مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: از ابتدای امسال تا کنون 920 حلقه چاه غیر مجاز در استان اصفهان پر و مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسعود میرمحمد صادقی با اشاره به پرو مسدود شدن 920 حلقه چاه غیر مجاز در استان اصفهان گفت: میزان آب صرفه جویی شده حاصل از انسداد این چاه های غیر مجاز بیش از18میلیون مترمکعب است. 

 پر کردن چاه غیر مجاز

وی افزود: در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی موجود هم چنین 25 مورد جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز در استان اصفهان انجام شده است و دو میلیون متر مکعب نیز از این طریق در میزان آب صرفه جویی شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج