برنامه 14 پرواز امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان بر اساس اعلام  روابط عمومی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت پروازهای ورودی این فرودگاه به این ترتیب است :

پرواز شماره  280/  اهواز -  رشت /  هواپیمایی ایران ایر / ساعت ورود 8:15    

پرواز شماره1275 / تهران - رشت/  هواپیمایی قشم/ ساعت ورود 10:25

پرواز شماره904 / مشهد - رشت /  هواپیمایی ایرتور /ساعت ورود 11:30

پرواز شماره3331 / تهران - رشت /هواپیمایی ایران ایر/ ساعت ورود 17:05  

 پرواز شماره844 / تهران - رشت/ هواپیمایی آسمان / ساعت ورود 19:55

پرواز شماره1268 / قشم - رشت/ هواپیمایی قشم/ ساعت ورود 20:30

پرواز شماره3314 / تبریز - رشت/ هواپیمایی ایران ایر/ ساعت ورود 20:55

بر اساس اعلام  روابط عمومی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت برنامه امروز پروازهای خروجی این فرودگاه هم به این ترتیب است : 

پرواز شماره 281/ رشت – اهواز / هواپیمایی ایران ایر /  ساعت خروج 9:00

پرواز شماره 1274 / رشت - تهران /هواپیمایی قشم / ساعت خروج 11:05

پرواز شماره905 / رشت - مشهد /هواپیمایی ایرتور /ساعت خروج 12:30

پرواز شماره3315/ رشت – تبریز / هواپیمایی ایران ایر / ساعت خروج 17:40

پرواز شماره845/رشت – تهران / هواپیمایی آسمان / ساعت خروج 20:25

پرواز شماره1269 / رشت -  قشم/ هواپیمایی قشم/ساعت  خروج 21:10

پرواز شماره3330 / رشت -  تهران/ هواپیمایی ایران ایر/ ساعت  خروج 21:40

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج