شهردار رشت رونق صنعت ساختمان را در قالب اجرای طرح بازآفرینی در سال 97 عنوان کرد و گفت: با امتیازات دولت و ارائه تسهیلات بانکی به شهرداری چرخه بازار حرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مسعود نصرتی در جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر رشت که به منظور بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری در سال ۹۷ برگزار شد، سال 97 را سال رونق صنعت ساختمان در رشت خواند و گفت: این امر با اجرای طرح بازآفرینی در سال 97 و امتیازات دولت و ارائه تسهیلات بانکی به شهرداری محقق می شود.

وی افزود: چند سالی است صنعت ساختمان در کل کشور رو به رکود است و شهرداری های کشور از دو الی سه سال گذشته به دنبال تغییر این شرایط هستند.

 پیگیری حل مشکل صدور پروانه املاک نسقی در حاشیه شهر رشت

شهردار رشت با تاکید براینکه سال ۹۷ سال رونق صنعت ساختمان است ادامه داد: طرح تفصیلی شهر رشت در حال بازنگری است و به دنبال این هستیم رونق صنعت ساختمان را در سال آینده با بازنگری طرح تفصیلی داشته باشیم.

رونق صنعت ساختمان

وی خاطر نشان کرد: درصدد هستیم مشکل صدور پروانه برای املاک نسقی به خصوص در مناطق حاشیه نشین را حل کنیم.

نصرتی تصریح کرد: تاکنون بر روی املاک نسقی زمان زیادی گذاشتیم و درصدد هستیم مشکل صدور پروانه برای املاک نسقی به خصوص در مناطق حاشیه نشین را حل کنیم.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال آینده به خوبی محقق شود افزود: باید در راستای عمران و آبادانی شهر که مردم از ما انتظار دارند گام برداریم.

وی دو کارخانه آسفالت شهرداری را حائز اهمیت دانست و گفت: این دو کارخانه باید همواره به روز و تجهیز شده باشند تا بتوانیم حداقل نیاز آسفالت را تامین کنیم.

وی خاطر نشان کرد: درصدد هستیم مشکل صدور پروانه برای املاک نسقی به خصوص در مناطق حاشیه نشین را حل کنیم.

نصرتی تصریح کرد: تاکنون بر روی املاک نسقی زمان زیادی گذاشتیم و درصدد هستیم مشکل صدور پروانه برای املاک نسقی به خصوص در مناطق حاشیه نشین را حل کنیم.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال آینده به خوبی محقق شود افزود: باید در راستای عمران و آبادانی شهر که مردم از ما انتظار دارند گام برداریم.

وی دو کارخانه آسفالت شهرداری را حائز اهمیت دانست و گفت: این دو کارخانه باید همواره به روز و تجهیز شده باشند تا بتوانیم حداقل نیاز آسفالت را تامین کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج