مدیر بهره برداری از تاسیسات تامین و توزیع آب، شرکت آبفا استان اصفهان گفت: خط 900 آبرسانی بهارستان و روستاهای بر آن جنوبی اصفهان در کمتر از 16 ساعت جابجا گردید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، ناصر اکبری پیرامون اجرای خط جدید آبرسانی بهارستان گفت:خط 900 آبرسانی بهارستان و روستاهای برآن جنوبی اصفهان که آب شرب موردنیاز ساکنان شهر بهارستان و 300 روستا در شرق اصفهان را تامین می کند بعلت احداث زبرگذر  بزرگراه شرق اصفهان در کمتر از 16 ساعت جابجا گردید.

وی افزود: شهرداری اصفهان به منظور اجرای زیرگذر بزرگراه شرق اصفهان با تاسیسات آبرسانی آبفا استان اصفهان مواجه شد که آبفا برای اینکه کوچکترین خللی در اجرای  این پروژه صورت نگیرد دو اکیپ 22 نفری شامل اعضای کارگاه بحران آب و اکیپ گشت خطوط انتقال تاسیسات آبرسانی 16 ساعت بصورت مداوم جابجایی خط 900 آبرسانی بهارستان را در دستور کار قرار دادند.

جابجایی خطوط آبرسانی

وی با بیان اینکه در طول  اجرای عملیات جابجایی خط 900 آبرسانی بهارستان مردم با قطعی آب روبرو نشدند اعلام کرد: جابجایی خط  900آبرسانی بهارستان در حالی انجام گرفت، که مشترکین در حین انجام عملیات با هیچ گونه قطعی روبرو نشدند بطوریکه مخزن آب این شهر آبگیری شد و در طول  اجرا ی عملیات  خط قدیم  از مدار خارج و خط جدید اجرا و به شبکه  متصل گردید  در طول این مدت آب شرب مشترکینی تامین شد.

مدیر بهره برداری از تاسیسات تامین و توزیع آب ،شرکت آبفا استان اصفهان بر ضرورت اجرای جابجایی خط 900 آبرسانی بهارستان تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: خط قدیم آبرسانی بهرستان دارای نشتی بود که بطور میانگین حدود 3 الی 4 لیتر در ثانیه حجم هدر رفت آب از خط  قدیم آبرسانی بهارستان بود و با اجرای خط جدید از هدر رفت آب جلوگیری شد و اصلاح مسیر منجر شد  از لحاظ هیدرولیکی ، انتقال آب با سرعت  بیشتری و در زمان کمتری انجام شود که بسیار موثر در امر خدمات رسانی مطلوب تر به مشترکینی می باشد.

اکبری بااشاره به جابجایی 240 متر از خط  900آبرسانی بهارستان تصریح کرد: شرکت آبفا استان اصفهان با برخورداری از نیروهای متخصص توانست 240 متر از خط آبرسانی بهارستان را در کمتر از 24 ساعت  انجام دهد این در حالیست که اگر شرکت آبفا استان اصفهان از مدیریت منسجم  و کارآمد همچنین نیروهای متخصص برخودار نبود قطعا  اجرای این عملیات چندین روز بطول می انجامید بطوریکه می توان گفت اجرای جابجایی خط 900 آبرسانی  بهارستان در کمتر از  16 ساعت رکورد انجام این عملیات در کمترین  زمان را در صنعت بنام خود ثبت کرد.

مدیر بهره برداری از تاسیسات تامین و توزیع آب ،شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به اجرای عملیات در بزرگراه کمربندی شرق اصفهان گفت:جابجایی خط 900 آبرسانی بهارستان در محل بزرگراه کمربندی شرق اصفهان به لحاظ اجرای این عملیات در تردد وسایل نقلیه در کمتر چند ساعت صورت گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج